Dekarbonizace, čištění proč?

V tomto příspěvku se budeme věnovat čištění motoru,  DEKARBONIZACI.  Každému motoru se postupně zanáší, sání vzduchu, olejová skříň, palivová soustava. Tyto úsady snižují výkon motoru a zvyšují spotřebu paliva. Odstranění těchto úsad se nazývá dekarbonizací. Viz foto, motory s přímým vstřikem benzinu i nafty (tzv. suché sání) s AGRDPF. K tomuto zanášení výraznou měrou přispívá nesprávný servisní interval výměny motorového oleje, špatná specifikace motorového oleje, používání nekvalitních filtrů s nízskou filtrovatelností, kvalita paliva, jízdní režim a řidič.

  • Karbon v sání vzduchu snižuje objem proudu vzduchu do motoru,  přicházíte o výkon a stoupá spotřeba.
  • Úsada v motorovém oleji, starý olej, nedodržení specifikace oleje, Motor je nedostatečně mazán dochází k mechanickému poškození ložisek, vaček, turba, hydraulických napínáků, zdvihátek atd. Vzniklé pevné, nespalitelné částice zanáší DPF(filtr pevných částic).
  • Palivo, kvalitu paliva řidič neovlivní pouze může snížit riziko, výběrem čerpací stanice. Nekvalitní palivo znamená nižší výkon, špatný start, jízdní komfort, poškození vstřikovačů, čerpadla, motoru, DPF.
  • Jízdní režim, užívání vozu. Krátké, časté popojíždění bez zahřátí na provozní teplotu, nedochází k regeneracím DPF,  znehodnocování motorového oleje kondenzátem, zanášení spalovacího prostoru.
  • Řidič, volba motoru benzin/diesel, obsah (nájezd km, užívání). Zahřáti a schlazení motoru, volba rychlostních stupňů, využívání kroutícího momentu, rozsah otáček, servisní intervaly, kvalita dílů, volba servisu.

Naše doporučení, podpořené dlouholetou praxí.

Motorový olej měnit pravidelně po ujetých kilometrech nebo roce. Dodržet specifikaci motorového oleje dle výrobce, značku. Pravidelná kontrola a výměna všech filtrů. BOSCH online katalog Tankovat palivo lepší kvality (vyšší cetanové, oktanové číslo). Před využíváním motoru na plný výkon nejprve zahřát olej na provozní teplotu. Po plné zátěži nechat motor lehkou jízdou nebo volnoběhem zchladnout. Pamatovat na podmínky regenerace DPF filtru (více jak 1/3 paliva, provozní teplota motoru, ustálený jízdní režim 15-2O min).  Nejezdit podle řadících asistentů (udržovat motor mezi 2000 – 3000 ot.) Docílíte vyšší teploty výfukových plynů, prodloužíte životnost dvouhmotnostního setrváku. Odstranění karbonu a úsad doporučujeme dělat preventivně po 40000 Km při ročním nájezdu cca 15000 Km. Na preventivní čištění (sání, motor, palivo) stačí pouze přípravky BG. První čištění po velkém nájezdu Km (vysoké zanesení) nejprve rozebereme a mechanicky vyčistíme (tlakové čištění Torrent 500, ultrazvuk FTS 22l/2l) a pak použijeme přípravky BG na dokončení.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *