Vytahování CR vstřikovačů

                          Velice častou závadou CR (common rail) dieselových motorů jsou vadné vstřikovače nebo jejich těsnění. Jejich výměna nebo demontáž bývá bez správného nářadí velkým problémem. Povrchové  poškození,  znamená nemožnost výměny v programu Bosch Exchange. Cena za vstřik se tak navýší.  Vstřikovač lze správnou metodou diagnostikovat přímo na motoru. Měřením přepadového množství paliva odměrnými válci. Měřením osciloskopem – napětí, proud, tlak paliva, dynamický tlak ve válci. Nevyhovující test znamená demontáž vstřiku a jeho následná kontrola na  diesel zkušebně.

                        Vstřik je namontován v hlavě motoru, přes třmen, stažen šrouby proti Cu těsnění do spalovacího prostoru motoru. Po nějaké době provozu (změny kvality paliva, teplot a vlhkosti, různorodost materiálů) dochází k opotřebení, oxidaci, natahování šroubů, deformaci těsnění. Servisní hantýrkou řečeno, zaroste v hlavě (oxidace, dehet). Je nutná demontáž vstřikovače. U nás používáme a jsme vybaveni na dvě metody, reverzní kladivo, hydraulický stahovák 25t. Reverzním kladivem se zpravidla vytahují vstřiky u novějších aut u kterých lze předpokládat, že nebudou tak držet. Hydraulický stahovák se používá v 90% případů. Při vytahování vstřiku by nemělo dojít k poškození vlastního vstřiku ani jeho okolí (ventilové víko, sání atd.) Jsou však případy kdy vstřik nelze demontovat ani hydraulikou, následuje pak destruktivní metoda odvrtání.

                          Pro montáž vstřiku máme svá přísná pravidla, podpořená dlouholetou praxí a pokyny výrobců. Vstřik se vždy montuje do čisté šachty na rovné dno s novým Cu těsněním předepsané tloušťky a novými šrouby. Veškeré šroubové spoje se musí utáhnou na předepsaný utahovací moment. Vstřikovače s IMA kódem (charakteristika vstřikovače) se musí naprogramovat do řídící jednotky motoru. S výměnou vstřikovačů se vždy mění palivový filtr.

Vstřikovač netěsní tlak válce a podfukuje. Je nutné hydraulikou demontovat vstřik. Odstranit veškerý karbon z hlavy, vyčistit vstřik v ultrazvuku. Zkontrolovat dosedací sedlo případně zabrousit. Vyměnit šrouby a těsnění.

Příklad vytahování vstřikovače hydraulickým stahovákem. Nevýhodou hydrauliky je její velikost. Často se musí demontovat spousta dílů aby se stahovák mohl vhodně umístit a nedošlo k poškození ventilového víka.

Stav šachty a vstřiku po demontáži.

Ukázka poškozených vstřiků nevhodnou demontáží. Bohužel takto poškozené vstřikovače nelze repasovat v programu BOSCH Exchange.